Åk 1-6 Modersmål
Scio
Carina Kaksonen& Mia Heinonen

Scio 3 Sjöskatter

Scio 3 Sjöskatter är det tredje arbetshäftet i Scio-serien. Den bygger vidare på idén att engagera elever som behöver utmaningar i skolarbetet och är ämnad främst för elever i åk 3 och 4. Eleven jobbar självständigt med uppgifterna och häftet kan finnas till hands under vilken lektion som helst.

Scio 3 Sjökatter utspelar sig i havets djup och innehåller uppgifter från olika delområden: netikett, matematik, studieteknik, logik och modersmål samt rörelseövningar.

De vackra bilderna av Cara Knuutinen och de innovativa uppgifterna inspirerar eleven till kreativitet.

Andra titlar i serien