Frankenhaeuser, Harcke

Prima 1-2 Lärarens bok

Lärarens bok är nästan identisk med Prima 12 Text men i lärarboken finns det tips och idéer till läraren. I slutet av lärarboken finns facit till Prima 1 Språk och Prima 2 Språk.

Andra titlar i serien