Frankenhaeuser, Harcke

Prima 2 Språk

Prima 2 Språk för åk 6 följer upp Prima 1 Språk. Därför är böckerna lätta att använda också i sammansatt klass. I Prima 2 Språk finns övningar i rättstavning, grammatik, ordkunskap och språkriktighet. Enkla stavnings- och grammatikregler stöder inlärningen. Ett avsnitt ägnas skillnaderna i tal och skriftspråk och i ett annat får eleverna arbeta med vanliga ordspråk.

Andra titlar i serien