Åk 1-6 Modersmål
Scio
Heinonen, Kaksonen

Scio 2 Rymdskatter

Scio 2 Rymdskatter är det andra arbetshäftet i Scio-serien. Den bygger vidare på idén att engagera elever som behöver utmaningar i skolarbetet och är ämnad främst för elever i åk 2 och 3. Eleven jobbar självständigt med uppgifterna och häftet kan finnas till hands under vilken lektion som helst.

Scio 2 Rymdskatter utspelar sig i rymden och innehåller uppgifter från olika delområden: modersmål, matematik, miljö, logik och studieteknik.

De vackra bilderna av Cara Knuutinen och de innovativa uppgifterna inspirerar eleven till kreativitet.

Andra titlar i serien