Visa allt Dölj digitala läromedel Visa enbart digitala läromedel
Sanasampo

Sanasampo

Sanasampo är en tematisk finsk-svensk ordlista. Den är uppgjord med tanke på de ämnesområden, som ingår i de allmänna riktlinjerna för läroplanen i finska för gymnasiet. I samband med ord som hör till något specifikt område har också i viss utsträckning tagits upp sådana ord och begrepp som inte direkt hör till området i fråga, men som ändå innehåller de aktuella orden. En hel del ord som hör till basstoffet kan inte sorteras under något speciellt område och finns därför i en allmän del. Totalt omfattar boken 13 kapitel.

 

Alla titlar i serien

Sanasampo Sanasampo

Sanasampo