Visa allt Dölj digitala läromedel Visa enbart digitala läromedel
Språkhandboken

Språkhandboken

Språkhandboken är en lärobok om språkvård och skrivande. Läroboken omfattar teori och övningar med anknytning till språkriktighet och har utarbetats för kursen Fördjupad skriv- och textkompetens och för de skrivarkurser och repetitionskurser som gymnasierna ordnar inför studentskrivningarna. Men boken kan också användas i undervisningen i andra skolformer på andra stadiet. Avsikten är att de studerande skall kunna arbeta självständigt med övningarna; vissa undantag finns och där kräver övningarna lärarledda diskussioner. 

 

Boken är indelad i elva kapitel, som vart och ett tar upp olika aspekter av svenskt språkbruk bland annat Textens delar, Ordföljd, Syftning, Språkvårdens klassiker, Ord och inga visor, Fraser och idiom. 

 

Alla titlar i serien