Visa allt Dölj digitala läromedel Visa enbart digitala läromedel
Tangent

Tangent

Tangent är en finlandssvensk serie i matematik för åk 79 skriven av Tora Smeds. Linda Mannila står för programmeringsdelen. Serien består av tre läroböcker: Tangent A, B och C som kan svara mot var sin årskurs eller användas över årskurserna enligt den lokala läroplanen och timfördelningen. För varje lärobok finns ett materialpaket för läraren.

Tangent innehåller överskådlig teori, konkretiserar genom tydliga exempel och har uppgifter på två nivåer: bas och avancerad. Uppgifterna löper innehållsmässigt parallellt, så att eleverna kan välja uppgifter på den nivå som passar dem.

Dessutom erbjuder Tangent en mängd elevaktiviteter, till exempel aktiverande uppgifter, olika spel, digitala övningar och extra arbetsblad, som eleverna kan göra enskilt eller tillsammans. Aktiviteterna är utmärkta med en symbol i läroboken och materialet till dem finns i lärarens digitala materialpaket.

Alla titlar i serien