Smeds, Mannila

Tangent C

Tangent C riktar sig i första hand till åk 9. Läromedlet repeterar och bygger vidare på stoffet från grundskolans lägre årskurser. Centrala områden är procenträkning, sannolikhet och statistik; variabeluttryck; ekvationer av andra graden och trigonometri; fuktioner samt programmering.

Tangent C innehåller överskådlig teori med tydliga exempel och uppgifter på två nivåer, bas och avancerad. Uppgifterna löper innehållsmässigt parallellt, så att eleverna kan välja uppgifter på den nivå som passar dem. I slutet av varje kapitel finns en sammanfattning och repetitionsuppgifter. I repetitionsuppgifterna är a-uppgiften lättast och d-uppgiften svårast. Facit till uppgifterna finns i slutet av boken.

Programmeringskapitlet följer samma upplägg som i åk 7 och åk 8, med teori, begrepp och uppgifter på flera nivåer. Facit till programmeringsuppgifterna finns i det digitala materialpaketet.

Dessutom erbjuder Tangent en mängd elevaktiviteter, till exempel aktiverande uppgifter, olika spel, digitala övningar och extra arbetsblad, som eleverna kan göra enskilt eller tillsammans. Aktiviteterna är utmärkta med en symbol i läroboken och materialet till dem finns i lärarens digitala materialpaket.

Tangent C utkommer sommaren 2021.

Andra titlar i serien