Hassinen m.fl. Tiainen

Kubik 9

Läroboken Kubik 9 består av tre kapitel:

9. Statistik
10. Trigometri och rymdgeometri
11a. Sannolikhet
11 b. Nio år med matematik

Kurs nio innehåller dessutom ett programeringsavsnitt för 5 lektioner.

Nytt stoff med tillhörande övningar presenteras på ett uppslag som en lektionshelhet. På vänster sida presenteras teorin som ger tips och råd i form av exempel. På höger sida finns lektionsövningar där eleverna tillsammans räknar de gemensamma övningarna för att sedan välja mellan individuella basuppgifter eller fördjupade uppgifter. På så sätt räknar eleven alltid uppgifter på sin egen nivå. Varje lektionshelhet avslutas med extra uppgifter och hemuppgifter. I slutet av boken finns flexuppgifter, som kan göras enligt lärarens önskemål.

Andra titlar i serien