Smeds, Mannila

Tangent A Digitalt materialpaket, skola, läsår

Det digitala materialpaketet till Tangent A riktar sig till läraren. Där ingår: 
- digital version av läroboken
- guide till Tangent-serien 
- guide till programmering
- programmeringsmodul samt
- ett stort antal elevaktiviteter med instruktioner och arbetsblad.

Programmeringsmodulen med körbar kod finns också fritt tillgänglig på gratis.laromedel.fi.

Andra titlar i serien