Visa allt Dölj digitala läromedel Visa enbart digitala läromedel
TEMPO (GLP2021)

TEMPO (GLP2021)

Tempo är vår serie i hälsokunskap för GLP2021!

Rätt tempo med rätt attityd och rätta resurser! Den nya serien Tempo behandlar hälsan som fenomen, mål och medel.

Den studerande får tolka, reflektera och analysera, för att utveckla färdigheter att utvärdera och främja den egna hälsan, förhålla sig kritiskt till information och ta sig an frågor ur ett forskningsperspektiv. Fördjupad självkännedom och forskningsbaserade insikter stöder hälsa, välbefinnande och utveckling.

Serien betonar tydliga mål och konsekvent självvärdering. Lärandemålen finns på två nivåer övergripande och detaljerade för att bädda för helhetstänk och djupare insikter. Läromedlet ger goda möjligheter till egna lärstigar och fördjupning.

De studerande får jobba med fakta, erfarenheter och statistik. Tempo ger färdigheter att möta, tolka och söka information. Tempo presenterar information i olika former och uppmuntrar de studerande att också föra information och kunskap vidare på olika sätt. 

Tempo utkommer som tryckt bok och som digitalt läromedel. I det digitala läromedlet ingår förutom allt stoff och alla uppgifter även modellsvar. Man gör alla uppgifter i själva läromedlet. De studerande kan också skicka fritextsvar till sin lärare för respons, och läraren kan skriva egna uppgifter för sina studerande.

Tempo ingår också i Gymnasiebanken, ett allt-i-ett-paket som omfattar digitala läromedel i de flesta läroämnen. 

Se utgivningstidtabell här.

Alla titlar i serien