Visa allt Dölj digitala läromedel Visa enbart digitala läromedel
Thank you!

Thank you!

Thank you! är en serie i engelska för årskurs 4-6 i den grundläggande utbildningen. Serien beaktar olika kunskapsnivåer, lyfter fram muntliga färdigheter och stimulerar inlärning och självreflektion genom kamratbedömning och självbedömning.
 
Med ett modernt grepp lägger serien fokus på förståelse, muntliga färdigheter och tematiskt ordförråd. Grammatiken finns med som ett självklart element för att kommunicera, fråga, svara och prata. 
 
Serien ger goda möjligheter till differentiering, dels genom att sätta eleven själv i fokus och dels genom att ha innehåll på flera olika nivåer. Kamratbedömning och självutvärdering integreras i läromedlet. 
 
För varje årskurs kommer det att finnas en textbok, en aktivitetsbok, en elevlicens och ett digitalt materialpaket för läraren. 
 
Samtliga komponenter för årskurs 4 har utkommit. Materialen för årskurs 5 och 6 utkommer 2020 respektive 2021.
 
 

Alla titlar i serien