ting-pojken1

VAD ÄR TING?
TING är en digital värld av kunskap. TING består av små temahelheter som steg för steg för in eleverna i kunskapens värld.
Varje TING är en resa på 5–15 minuter. Målet är förståelse av och ny kunskap om temat.

TING i ett nötskal:

  • små, tydliga temahelheter
  • anpassat enligt årskurs
  • video, ljud, bild, text och uppgifter
  • interaktiva uppgifter med feedback
  • jobba självständigt eller i klass.

FÖR VEM ÄR TING?
Det finns TING för alla årskurser 1–6. Använd TING i helklass, för grupparbeten, för differentiering eller som hemuppgifter.


HUR MÅNGA TING FINNS DET?
Till hösten 2019 lanserar vi 85 TING med fokus på omgivningslära, religion, historia och modersmål. Under vårterminen 2019 kan du gratis bekanta dig med 12 provlicenser av TING på gratis.laromedel.fi.


VAD KOSTAR TING?
Skolorna kan köpa en årslicens för läsåret 2019–2020 till ett introduktionspris på 84,27 euro.

20190125-_m7a0244