ting_vagrat_fg6

VAD ÄR TING?
TING är en digital värld av kunskap. TING består av små temahelheter som steg för steg för in eleverna i kunskapens värld.
Varje TING är en resa på 5–15 minuter. Målet är förståelse av och ny kunskap om temat.

TING i ett nötskal:

  • små, tydliga temahelheter
  • anpassat enligt årskurs
  • video, ljud, bild, text och uppgifter
  • interaktiva uppgifter med feedback
  • jobba självständigt eller i klass.

FÖR VEM ÄR TING?
Det finns TING för alla årskurser 1–6. Använd TING i helklass, för grupparbeten, för differentiering eller som hemuppgifter.


HUR MÅNGA TING FINNS DET?
Hösten 2020 finns det över 100 moduler i TING. De spänner över läroämnen som bildkost, omgivningslära, religion, livsåskådning, musik, historia och modersmål. Just nu kan du gratis bekanta dig med 12 moduler helt gratis på gratis.laromedel.fi.


HUR MÅNGA LICENSER BEHÖVER VI?

TING är en skollicens och med den får alla skolans lärare och elever tillgång till samtliga moduler i TING. Det enda som krävs är att lärarna och elever har egna användarkonton på skolans domän på laromedel.fi. Kontakta din skoladministratör eller laromedel@sets.fi för anvisningar.

20190125-_m7a0244