Startsida » Yrkesutbildning » Samhällskunskap » Fixa samhället

Fixa samhället


Fixa samhället är en serie i samhällskunskap för yrkesutbildningen. Serien Fixa samhället följer eGrunderna för de obligatoriska kompetenspoängen i kunnande om samhälle och arbetsliv.

Om Fixa samhället

Fixa moddan riktar sig till yrkesutbildningens gemensamma examensdelar, närmare bestämt de två första obligatoriska kompetenspoängen i kunnande om samhälle och arbetsliv.

Innehållet i Fixa samhället är inriktat på att stöda de studerande att bli självständiga medborgare. Därför är det långt skrivet ur ett individperspektiv, vad de ska och kan göra för egen del och vad de bör känna till för att klara sig.

Läromedlet består av tre olika delar:

  • Del 1 Att verka i det finländska samhället
  • Del 2 Att använda samhällets tjänster och att vara konsument
  • Del 3 Att planera den egna ekonomin och bedöma ekonomiska risker.

Del 1 fokuserar på vad det innebär att vara en medborgare och vilka rättigheter och skyldigheter man har. Om hur viktigt det är att rösta och påverka i det samhälle man lever i.

Del 2 handlar om olika livssituationer, om vilket stöd och vilken hjälp man då kan tänkas behöva, och om att känna till sina rättigheter och skyldigheter som konsument.

Del 3 handlar om ekonomi och utgår då från den personliga ekonomin, vad de behöver veta för att spara, ta lån, göra upp ekonomiska strategier.

Varje del består av två kapitel med presenterande och aktiverande material. Övningarna i kapitlen strävar efter att konkretisera texten, så att de studerande får ta ställning till situationer som kunde utspela sig i deras eget liv.

Författare

Arbetsgruppen bakom Fixa samhället har bred och mångsidig erfarenhet av undervisning i samhällslära. Johanna Bonäs, Henri Savasti och Linda Wester har skrivit läromedlet. En referensgrupp med GEM-lärare har bidragit med stöd, kommentarer och tips.

Titlar i serien

Kom igång med dina digitala läromedel

Här hittar du instruktioner och tips

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få e-post om senaste litteraturnytt, erbjudanden, tillställningar och andra roliga nyheter från oss på S&S Litteratur en gång i månaden.

nyhetsbrev böcker pärmbilder