Åk 1–6

Engelska

Engelska

NYA LÄROMEDEL I ENGELSKA FRÅN ÅK 3 OCH FRÅN ÅK 4!

Börjar ni med engelska i åk 3? Börja då med English with Eddie och fortsätt sedan med Thank you! eller Going Places!

Börjar ni med engelska i åk 4? Kör då med Thank you! eller Going Places!

English with Eddie är ett nytt läromedel i nybörjarengelska för främst åk 3. Läromedlet skapar ett positivt intresse för engelska, har innehåll på flera nivåer och jobbar lekfullt och målinriktat med avgränsade teman. English with Eddie har designats som en inkörsport till Thank you! och Going Places. Till English with Eddie hör en kombinerad text- och aktivitetsbok och ett digitalt materialpaket för läraren.

Thank you! är en ny serie i engelska för årskurs 4-6. Serien beaktar olika kunskapsnivåer, lyfter fram muntliga färdigheter och stimulerar inlärning och självreflektion genom kamratbedömning och självbedömning. Till Thank you! hör textbok, aktivitetsbokdigital elevlicens och digitalt materialpaket för läraren.

Alla serier