Engelska

Thank you! är en ny serie i engelska för årskurs 4-6. Serien beaktar olika kunskapsnivåer, lyfter fram muntliga färdigheter och stimulerar inlärning och självreflektion genom kamratbedömning och självbedömning. Till Thank you! utkommer också digital elevlicens och digitalt materialpaket för läraren.

Alla serier