Thank you! är en ny serie i engelska för årskurs 4-6. Serien beaktar olika kunskapsnivåer, lyfter fram muntliga färdigheter och stimulerar inlärning och självreflektion genom kamratbedömning och självbedömning. Till Thank you! utkommer också digital elevlicens och Digitalt materialpaket för läraren.

De första komponenterna, Thank you! 4 Textbok och Aktivitetsbok utkommer januari 2019.

9789515244673

Alla serier