Startsida » Årskurs 1-6 » Engelska » Thank you!

Thank you!


Thank you! är en serie för åk 4–6 som är lätt att använda och vänder sig direkt till eleverna. Serien betonar muntliga färdigheter och sätter ord och grammatik i praktiskt bruk. Den är byggd för att underlätta differentiering.

prepositionsuttryck med hund och hundbädd

Om Thank you!

Söker du en serie i engelska som är lätt att använda? En serie som
vänder sig till eleverna? Som betonar muntliga färdigheter och sätter ord och grammatik i praktiskt bruk? Och som är designad för att underlätta differentiering?

Då är Thank you! serien för dig och dina elever! Serien bygger på

 • engelskan som ett globalt språk
 • kommunikation
 • naturliga och rika möjligheter till differentiering
 • tydlig och flexibel struktur
 • tematiskt och elevnära upplägg
 • uppgifter för enskilt arbete, i par och i klass.

För varje årskurs finns det textbok, aktivitetsbok, digital elevlicens och digitalt materialpaket för läraren.

Varje kapitel har innehåll på tre nivåer:

 1. bastext – med kopplingar de strukturer som lyfts fram i kapitlet
 2. Top 12 – en tematisk bildordlista med tolv viktiga ord och fraser
 3. More fun! – en fördjupande text.

Komponenterna möjliggör olika lärstigar både på grupp- och individnivå.

Aktivitetsboken aktiverar mångsidigt språkfärdigheten. Uppgifterna är grupperade enligt språkfärdighetens delområden. Särskilt fokus ligger på förståelse, muntliga färdigheter, ordkunskap och tillämpning. Självbedömning och kamratbedömning ingår också.

Den digitala elevlicensen låter eleven lyssna på texterna och det tematiska
ordförrådet. Eleven får träna ordkunskap, hörförståelse och strukturer. Det finns lärstigar kring bastexterna, för de tematiska ordlistorna och också för de fördjupade texterna.

I det digitala materialpaketet ingår

 • digitala versioner av böckerna
 • facit till aktivitetsboken
 • inläsningar
 • sång och musik,
 • provpaket med facit
 • repetitionsmaterial inför prov (med facit)
 • kopieringsunderlag för befästning och differentiering
 • allt som ingår i det digitala elevmaterialet
 • lärarhandledning.

Lärarhandledningen ger tydliga exempel på hur man kan använda läromedlet och differentiera undervisningen och inlärningen.

Författare

Författargruppen består av både klasslärare och ämneslärare med lång och bred erfarenhet av undervisning i engelska för grundskolans lägre årskurser. Bakom serien står Christa Långström, Lisette Hildén och Sonja Posa.

Titlar i serien

Kom igång med dina digitala läromedel

Här hittar du instruktioner och tips

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få e-post om senaste litteraturnytt, erbjudanden, tillställningar och andra roliga nyheter från oss på S&S Litteratur en gång i månaden.

nyhetsbrev böcker pärmbilder