Åk 1-6 Engelska
Thank you!
Christa Långström, Hildén

Thank you! 4 Digitalt materialpaket

skola, läsår


Det digitala materialpaketet är riktat till läraren.

Materialpaketet omfattar allt det som finns i elevlicensen  bl.a. textboken i onlineformat, inläsningar till alla texter och digitala uppgifter till ordlistorna. Dessutom ingår i materialpaketet följande komponenter:
- aktivitetsboken inklusive facit som onlinebook
- ljud till aktivitetsbokens hörförståelser
- lärarhandledning (översikt, tips och bl.a. förslag på projektarbeten)
- provpaket till varje avsnitt
- repetitionsmaterial inför prov till varje avsnitt
- Go ON! repetitions- och befästningsuppgifter till varje kapitel
- More FUN! uppgifter till More fun-texterna i varje kapitel samt
- sånger.

Andra titlar i serien