Lindroth, Långström

Going Places 4 Digitalt materialpaket

skola, läsår


Going Places 4 Digitalt materialpaket omfattar ljudfiler (sånger, ramsor, bokens huvudtexter, hörförståelseövningar), facit till boken, provpaket (inklusive facit) och kopieringsunderlag med extra uppgifter. Därtill ingår översikt, handledning till serien och dess grepp samt konkreta lärartips. Det Digitala materialpaketet utkommer som skollicens och är i kraft 1 år.

1) Facit till boken 
2) Lärarhandledning på serienivå (beskrivning av serien, kunskapssyn, metodpaket och allmänna språkpedagogiska förslag) 
3) Lärarhandledning på kapitelnivå (tips, bakgrundsinformation och t.ex. manus till hörförståelser)
3) Prov med facit
4) Speak up!, muntliga övningar 
5) Differentierade kopieringsunderlag med facit (repetitionsuppgifter och fördjupade uppgifter)
6) Ljudfiler med bokens huvudtexter och hörförståelseövningar
7) Ljudfiler med sånger och ramsor
8) Tips och kopieringsunderlag kopplade till sånger och ramsor

Going Places 4 Digitalt materialpaket säljs endast till skolor och via den vanliga skolförsäljningen.

 

Andra titlar i serien