Åk 1-6 Engelska
Thank you!
Långström, Hildén, Posa

Thank you! 5 Digitalt materialpaket

Det digitala materialpaketet är riktat till läraren.

Materialpaketet omfattar allt det som finns i elevlicensen - bl.a. textboken i onlineformat, inläsningar till alla texter och digitala uppgifter till ordlistorna. Dessutom ingår i materialpaketet följande komponenter:
- aktivitetsboken inklusive facit som onlinebook
- ljud till aktivitetsbokens hörförståelser
- lärarhandledning (översikt, tips och bl.a. förslag på lekar, aktiviteter och projektarbeten)
- provpaket till varje avsnitt (med facit och ljudfiler till hörförståelser)
- repetitionsmaterial inför prov till varje avsnitt (med facit)
- Go ON! repetitions- och befästningsuppgifter för det centrala ordförrådet och grundläggande grammatik i varje kapitel (med facit)
- TOP 12 repetitions- och befästningsuppgifter för den tematiska ordlistan i varje kapitel (med facit)
- Grammar PLUS befästningsuppgifter för grammatiken i varje kapitel (med facit)
samt
- More FUN! uppgifter till More fun-texterna i varje kapitel.

Andra titlar i serien