Biokoden är Schildts & Söderströms nya serie i biologi för årskurserna 7–9 i grundskolan. Serien är anpassad till den nya läroplanen 2016, och uppmuntrar eleven att undersöka och lära sig om fenomen inom biologin.
Serien är en översättning av Sanoma Pros serie Koodi.

9789515241825_new

Alla serier