Ett nytt läromedel i huslig ekonomi har utkommit till skolstart 2017!
Huslig ekonomi är ett samarbete med Marthaförbundet och författare är Maria Riska och Nina Tallberg.

9789515242358

Alla serier