Olo


Olo är en serie i A-finska för åk 3–6 som fokuserar på kommunikation, mångsidighet och lärglädje!

Olo hjälper eleven att hitta ett fungerande sätt att lära sig ett nytt språk, nya ord och nya strukturer. Eleverna får se och lära sig orden i sitt sammanhang, inte endast som ord i en ordlista. 

Serien visar olika sätt att lära sig – att lyssna, se och prata är också bra metoder. Eleverna får smaka på finskans ljud, både enskilda ljud och bokstavskombinationer, genom att lyssna, upprepa och leka. Det blir samtidigt en dykning in i finskans rika språkvärld.

Om Olo

Olo är en serie i A-finska som fokuserar på kommunikation, mångsidighet och lärglädje!

Olo hjälper eleven att hitta ett fungerande sätt att lära sig ett nytt språk, nya ord och strukturer. Eleverna får se och lära sig orden i sitt sammanhang, inte endast som ord i en ordlista.

Läromedlet visar olika sätt att lära sig – att lyssna, se och prata är också bra metoder. Eleverna får smaka på finskans ljud, både enskilda ljud och bokstavskombinationer, genom att lyssna, upprepa och leka. Det blir samtidigt en dykning in i finskans rika språkvärld.

Eleverna får möta och använda språket mångsidigt. Det finns muntliga övningar, hörförståelser, läsförståelser, skriftliga övningar och uppgifter att jobba med både i klass och hemma.

Grammatik är en naturlig och självklar del av språk och språkinlärning. I Olo får eleven själv upptäcka mönster och samband i grammatiken – de får känna sig delaktiga, aktiva och engagerade vilket i sin tur gör dem mer motiverade.

För varje årskurs utkommer

  • kombinerad textoch aktivitetsbok
  • digital elevlicens
  • digitalt materialpaket.

Böckerna är kombinerade text- och aktivitetsböcker. De består av olika texter och uppgifter som mångsidigt utvecklar språkfärdighetens delområden. Eleven får lyssna, se, tala, läsa, gruppera, förena, reflektera, skapa och skriva. Och förstås samarbeta och utvärdera!

Ett återkommande element i böckerna är Oivalla-rutan där eleverna själva får upptäcka strukturerna i finskan. Grammatik genom praktik och insikt, med andra ord. I böckerna ingår också Kotona-uppgifter som man kan göra hemma och Lisää-uppgifter för elever som redan kan lite finska och behöver mera utmaningar.

I elevlicensen ingår lärobokens texter, men också ljud och digitala uppgifter. Det finns två huvudtyper av uppgifter: självrättande uppgifter och fritextuppgifter. De självrättande uppgifterna ger genast respons till eleven och låter hen lära sig och testa sina kunskaper i egen takt. Fritextuppgifterna är öppna frågor där eleven själv får producera på finska.

I lärarens materialpaket ingår allt som finns i den digitala elevlicensen – inklusive texter, ljud och uppgifter – och utöver det

  • guide till läraren, med översikt och exempel på lektionsplaner
  • modellsvar till bokens uppgifter
  • differentierande kopieringsunderlag, också för elever som behöver mer utmaning
  • självutvärdering för eleven
  • provpaket med facit
  • bildordlistor.

Författare

Författargruppen har bredd och mångsidig erfarenhet av undervisning i finska, särskilt för nybörjare. Bakom serien står Annika Floman, Lena Gärkman, Nina Peltomäki och Ann-Sofi Strandberg.

Titlar i serien

Kom igång med dina digitala läromedel

Här hittar du instruktioner och tips

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få e-post om senaste litteraturnytt, erbjudanden, tillställningar och andra roliga nyheter från oss på S&S Litteratur en gång i månaden.

nyhetsbrev böcker pärmbilder