Startsida » Årskurs 1-6 » Historia » Förr i tiden

Förr i tiden


Förr i tiden är en serie i historia som hjälper eleven förstå historiska händelseförlopp och inse orsaker och följder.

Serien utgår från lättlästa faktatexter, korta personliga berättelser och starkt bildstöd. Faktatexterna presenterar platser, händelser och förhållanden på ett lättillgängligt sätt. De personliga berättelserna låter eleven sätta sig in i hur människors vardag såg ut förr och hur de upplevde de händelser som senare blivit historia.

Om Förr i tiden

Historien formar nutiden, och Förr i tiden tydliggör det!

Serien Förr i tiden hjälper eleven förstå historiska händelseförlopp och inse orsaker och följder.

Serien utgår från lättlästa faktatexter, korta personliga berättelser och starkt bildstöd. Faktatexterna presenterar platser, händelser och förhållanden på ett lättillgängligt sätt. De personliga berättelserna låter eleven sätta sig in i hur människors vardag såg ut förr och hur de upplevde de händelser som senare blivit historia. Illustratören är också arkeolog och har skapat realistiska, spännande och detaljrika bilder som låter eleven identifiera sig med berättelsen och personernas liv.

Serien består av tre delar som flexibelt kan används beroende på den lokala läroplanen och timfördelningen. För varje del finns

  • textbok
  • ljudbok
  • aktivitetshäfte
  • digitalt materialpaket för läraren.

Textböckerna utgör grunden för serien. Lättlästa faktatexter, personliga berättelser och spännande bilder öppnar historien för eleverna. Illustratören är också arkeolog och har skapat detaljrika bilder som låter eleven identifiera sig med berättelsen och personernas liv.

Aktivitetsböckerna kompletterar textböckerna. Uppgifterna är av olika slag, allt från teoretiska övningar som kartanalyser till praktiska arbeten som tillverkning av en pil. Eleven får också öva på att att tolka historiska källor.

För varje del finns ett digitalt materialpaket för läraren. Materialpaketen underlättar undervisningen med målbeskrivningar, handledning och extra material. Följande ingår:

  • guide för läraren
  • digital version av både text- boken och aktivitetsboken
  • lärandemål, tips och extra material för varje kapitel
  • facit till aktivitetsboken
  • bilder med frågor och svar
  • kopieringsunderlag.

Författare

Författargruppen har lång, bred och mångsidig kunskap om och erfarenhet av undervisningen i historia. Jukka Rantala, Riia Palmqvist och Marko van den Berg står bakom den finska förlagan Mennyt. Annika Luther och Sonja Kotakallio har bearbetat och översätt till svenska. Illustratören Mats Minnhagen har gjort de genomtänkta bilderna.

Titlar i serien

Kom igång med dina digitala läromedel

Här hittar du instruktioner och tips

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få e-post om senaste litteraturnytt, erbjudanden, tillställningar och andra roliga nyheter från oss på S&S Litteratur en gång i månaden.

nyhetsbrev böcker pärmbilder