Rantala, Palmqvist, van den Berg, Luther (övers.)

Förr i tiden 3 Textbok

Texterna i Förr i tiden 3 Textbok är lättlästa och spännande. Utöver faktatexten finns korta berättande texter som hjälper eleven att leva in sig i hur människorna levde förr. 
Arkeologen och illustratören Mats Minnhagens rika illustrationer ger eleven en möjlighet att identifiera sig med berättelsen och personernas liv. På så sätt ökar elevens medvetande för motiven bakom olika händelseförlopp och förståelsen för hur historien påverkar nuet.

Förr i tiden 3 behandlar renässansen, reformationen, upptäcktsresorna och vetenskapens frammarch i början av nya tiden samt Finland som en del av det svenska riket under stormaktstiden.

Textboken kompletteras av ett Aktivitetshäfte för eleven och ett Digitalt materialpaket för läraren.

Andra titlar i serien