Palmqvist, van den Berg, Rantala, Luther och Kotakallio (övers.)

Vi i tiden 2 Digitalt materialpaket

skola, läsår


Det Digitala Materialpaketet för Vi i tiden ger ideér och inspiration till praktiska övningar som uppmuntrar eleven att ta en aktiv roll och påverka sin egen omgivning. Materialen för eleven och läraren erbjuder tillsammans en helhet som lockar till nyfikenhet, aktivitet och inlärning. Vi i tiden 2 Digitalt materialpaket ges ut som en skollicens och är i kraft i ett läsår. 

Vi i tiden 2 Digitalt materialpaket säljs endast till skolor och via den vanliga skolförsäljningen.

Andra titlar i serien