Palmqvist, van den Berg, Rantala, Luther (övers.)

Vi i tiden 2 Aktivitetshäfte

Vi i tiden 2 Aktivetshäftet lär sig eleven att att ta reda på, tolka och kritiskt granska information och fenomen i samhället samt tillämpa kunskapen i stt eget liv. Aktiviteterna uppmuntrar eleven att lyssna på andra, uttrycka sina åsikter och ta en aktiv roll i sin närmiljö. 

Andra titlar i serien