digiTal


DigiTal är ett nätbaserat läromedel för åk 5–6. I digiTal rör sig eleverna längs en individuell lärstig med nivåanpassade uppgifter. Lärstigarna följer kapitelordningen i Supertal och de innehåller både animationer och uppgifter.

Uppgifterna är graderade i tre nivåer och eleven flyttas automatiskt till rätt svårighetsgrad.

Om digiTal

digiTal är ett omfattande nät baserat material i matematik. I digiTal rör sig eleverna längs en individuell lärstig med nivåanpassade uppgifter. Lärstigarna följer kapitelordningen i Supertal och de innehåller både animationer och uppgifter.

Uppgifterna är graderade i tre nivåer och eleven flyttas automatiskt till rätt svårighetsgrad. Det finns grunduppgifter, stöd till svagare elever och utmaningar för matematiskt begåvade elever.

Till digiTal hör också elevens och lärarens Verktyg som bland annat innefattar tallinje, tiobas material, gestaltningsredskap och andra laborativa verktyg. För läraren finns dessutom en blädderbok med facit samt resultatuppföljning.

digiTal finns för årskurs 5 och 6.

Titlar i serien

Kom igång med dina digitala läromedel

Här hittar du instruktioner och tips

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få e-post om senaste litteraturnytt, erbjudanden, tillställningar och andra roliga nyheter från oss på S&S Litteratur en gång i månaden.

nyhetsbrev böcker pärmbilder