Suomeksi


Serien Suomeksi är ett flexibelt läromedel i finska enligt A1-lärokurs för årskurs 7–9.

Suomeksi som betonar vardaglig kommunikation, elevnära teman och tematiskt ordförråd.

Om Suomeksi

Suomeksi är ett flexibelt läromedel i finska för årskurs 7–9. Serien betonar vardaglig kommunikation, elevnära teman och tematiskt ordförråd.

Serien

 • har klart avgränsade tematiska avsnitt
 • utgår från elevnära dialoger och texter
 • är flexibel och diger: man kan fritt välja texter, teman och ordningsföljd.

Serien passar dem som vill jobba med konkreta situationer i praktiska sammanhang. Innehållet ger stora möjligheter till differentiering. Suomeksi 7–9 utvecklar en mångsidig språkkunskap. Systematiska övningar för eleven vidare från ord och text till tillämpning. Grammatiken finns med som stöd.

I serien ingår för varje årskurs

 • kombinerad text- och aktivitetsbok
 • digital elevlicens
 • digitalt materialpaket.

Elevböckerna har en tydlig struktur och systematiskt upplägg. Varje avsnitt är indelat i tre block:

 • Alku (bastexter med uppgifter som lägger grunden)
 • Sanat (tematiskt ordförråd)
 • Tilanne (muntliga och skriftliga situationer).

Centrala strukturer presenteras kort i anslutning till Alku-texterna. Grammatiken förklaras och övas i detalj bak i boken.

Elevlicenserna innehåller bokens texter, inläsning av bastexter och digitala, självrättande uppgifter. Eleven kan också lyssna på orden i bastexternas ordlistor.

De digitala materialpaketen riktar sig till läraren. I lärarmaterialet ingår

 • allt som finns i elevlicensen (text, ljud, uppgifter)
 • lärarhandledning
 • facit till boken
 • grammatikrutor för projicering
 • hör-/läsförståelser med uppgifter på tre nivåer med facit
 • provpaket med facit.

Författare

Författargruppen bakom Suomeksi har bred och lång erfarenhet av undervisning i finska för grundskolans högre årskurser. Jaana Grönroos och Mirjo Tervonen har skrivit läromedlen.

Titlar i serien

Kom igång med dina digitala läromedel

Här hittar du instruktioner och tips

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få e-post om senaste litteraturnytt, erbjudanden, tillställningar och andra roliga nyheter från oss på S&S Litteratur en gång i månaden.

nyhetsbrev böcker pärmbilder