Energi


Energi är en serie i hälsokunskap för årskurs 7–9. Serien utgår från att hälsa är en källa till energi. Serien tydliggör att det behövs både kunskap och vilja för att upprätthålla hälsan och stöder elevernas fysiska, psykiska och sociala utveckling.

Om Energi

Energi är ett läromedel i hälsokunskap för åk 7–9. Serien

  • utgår från att god hälsa är en källa till energi
  • tydliggör att det behövs både kunskap och vilja för att upprätthålla hälsan
  • stöder elevernas fysiska, psykiska och sociala utveckling
  • håller sig nära elevens vardag och verklighet
  • kombinerar text, elevnära bilder och konkretiserande uppgifter.

För varje årskurs finns

  • lärobok
  • elevlicens.

I elevlicensen ingår digital kopia på boken och inläsning av bokens texter.

Energi 7 sätter fokus på elevens mediakunskaper, självkänsla och psykiska välmående. Texterna och de teman som tas upp ligger nära de ungas vardag för att tala till eleverna och stödja deras fysiska, psykiska och sociala välmående.

Energi 8 behandlar sociala och praktiska frågor som empati, första hjälpen och brandsäkerhet. Vikten av en hälsosam livsstil tas upp och författarna framhåller betydelsen av rätt kost och motion.

Energi 9 tar upp psykiskt välbefinnande, hur vi tar hand om varandra, folksjukdomar och miljöhälsan. Hälsofrämjande åtgärder och enklare överlevnadsövningar finns bland de många arbetsuppgifterna.

Författare

Författargruppen har lång, bred och mångsidig kunskap om och erfarenhet av undervisning i häslokunskap. Paula Reinikkala, Tuula Orkola, Marjo Hannukkala, Sari Eriksen-Hietava, Eija Kööpikkä står bakom den finska förlagan Voimaa. Charlotte Elf-Grandin har bearbetat och översätt till svenska. Fredrika Ottosson har gjort illustrationerna för den svenska utgåvan.

Titlar i serien

Kom igång med dina digitala läromedel

Här hittar du instruktioner och tips

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få e-post om senaste litteraturnytt, erbjudanden, tillställningar och andra roliga nyheter från oss på S&S Litteratur en gång i månaden.

nyhetsbrev böcker pärmbilder