Musik


I läroämnet musik erbjuder Schildts & Söderströms serien Musik i grundskolan. Serien består av tre arbetshäften. Det första riktar sig till åk 1–3, det andra till åk 4–6 och det tredje till åk 7–9.

Serie i fokus

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få e-post om senaste litteraturnytt, erbjudanden, tillställningar och andra roliga nyheter från oss på S&S Litteratur en gång i månaden.

nyhetsbrev böcker pärmbilder