Aalto m.fl. Kotakallio

Hi4 Kulturspår

En europeisk världsbild växer fram


Kulturspår En europeisk världsbild växer fram är ett läromedel för gymnasiets kurs 4 i historia. 
Den behandlar den europeiska kulturens utveckling från antiken till våra dagar. I Kulturspår tar läsaren del av kulturarvet, konsten och vetenskapen som uttryck för sin egen tid. Den europeiska kulturen beskrivs som en pluralistisk och öppen helhet i ständig växelverkan med andra kulturer. 

Läroboken innehåller mångsidiga repetitions-, essä- och dokumentuppgifter med anvisningar om hur de ska lösas. 
Kulturspår är en översättning från Editas Kaikkien aikojen historia 4, Eurooppalaisen maailmakuvan kehitys.

Boken ges också ut som digital lärobok, Elevlicens 6 mån och Elevlicens 48 mån.

Andra titlar i serien