Sture Lindholm

Hi5 Österland

HI5 Österland Finland före 1809 presenterar Finlands äldre historia från stenåldern fram till den ryska tidens början utgående från den nyaste historieforskningen. Vardagsliv och socialhistoria betonas vid sidan om den politiska och ekonomiska historien. Vi får veta hur människor levde, vad de åt och vad de trodde på, samtidigt som de viktigaste händelserna i vårt lands historia behandlas grundligt. Den finländska historien sätts samtidigt in i ett större perspektiv, i och med att också utvecklingen i hela Östersjöområdet behandlas.

I slutet av boken finns ett avsnitt med arbetsuppgifter som studeranden kan använda både under den nationella valfria studiemodulen Hi 5 och som hjälp vid förberedelserna inför studentexamen.

HI5 Österland har utarbetats för att följa läroplanen för GLP2021.

Andra titlar i serien