Sture Lindholm


Sture Lindholm är
– född 1964 i Pojo
– student från Karis-Billnäs gymnasium 1983 (således genuin västnylänning)
– ledamot av kommunfullmäktige i Pojo kommun i två mandatperioder fr.o.m 1985
– studerat historia vid Åbo akademi, fil. mag. 1992
– sedan 1992 äldre lektor i historia och samhällslära vid Ekenäs gymnasium
– bosatt i Ekenäs, gift, två döttrar (f. 1993,1997)
– styrelsemedlem i Förbundet för lärare i historia och samhällslära HYOL-FLHS sedan 1995, viceordförande för förbundet 2000-2003
– i yngre år trestegshoppare (representerade Karis IK) med ett flertal SFI-mästerskap i bagaget
– jobbat bl.a. som reseledare, frilansjournalist, sommarredaktör på Tidningen Västra Nyland

Lindholm har skrivit serien Labyrint, boken Orient för kursen Kulturmöten och samhällslära för gymnasiet.

”Röd galenskap – vit terror” belönades av Svenska litteratursällskapet med motiveringen: Inbördeskriget 1918 beskrivs av författaren på ett modigt sätt ur ett lokalt perspektiv. Författaren har gjort en imponerande ansträngning för att samla ett rikhaltigt källmaterial, vilket ger inbördeskriget i västra Nyland en ny belysning. Hans berättande framställning är, det tragiska temat till trots, mycket medryckande och inträngande. Boken är ett viktigt inlägg i en mera övergripande vetenskaplig diskussion om vilka mänskliga mekanismer som utlöser ett inbördeskrig.
Dessutom har Lindholm skrivit/gett ut fem andra fackböcker i historia på Förlaget Proclio.

Sture Lindholm tilldelades Stiftelsen Finlandssvensk Bokkulturs jubileumspris på 5 000 euro för gymnasieläromedlet Orient. Möten med islam och den arabiska kulturen. Priset delades ut på Helsingfors bokmässa 29.10.2010.
Lindholm utnämndes till Vuoden historian opettaja Suomessa/ Årets lärare i historia i Finland år 2009.

Pristagaren valdes ut av professor emeritus Håkan Andersson och författaren Märta Tikkanen med följande motivering:
Boken berör ett synnerligen angeläget ämne, icke minst för Europa, för dess både historiskt och i nutid, breda kontaktytor till islam och arabisk kultur. Boken har ett ambitiöst substansinnehåll, en överskådlig och klar utformning och ett mångsidigt, informativt och ofta spännande bildmaterial. I bokens avslutande kapitel får gymnasisterna ta del av hur ”Österlandet” och ”Västerlandet” under olika tider utformats och förståtts och personer som Georg August Wallin, Lawrence av Arabien och Edward Said lyfts fram. Även en problematisering av Muhammedkarikatyrerna har fått plats i framställningen, vilket visar på att det aktuella och kontroversiella fått synlig och hälsosam plats i boken. Ett intellektuellt äventyr möter gymnasisten i denna bok – vilket ju måste vara ett av gymnasiets bärande syften!

Verk:
Makt, stat och individ (samhällslära för gymnasiet)
"Röd galenskap – vit terror". Det förträngda kriget i Västnyland (2005)

På Schildts & Söderströms utkom hösten 2012 boken Österland, en ny gymnasielärobok om Finlands äldre historia fram till ryska tidens början på 1800-talet men som också lämpar sig för den vanliga historieintresserade läsaren. Och till Bokkalaset 2012 utkommer Sture Lindholms nya bok om den västnyländske socialisten, rödgardisten, den sovjetiske politrucken och senare avhopparen Ernst Wikstedt (1900-77).
Tenalabon Wikstedts färgstarka livsöden skildras på drygt 160 sidor i boken En motgångarnas man, som lanseras i Tenala på kvällen innan Bokkalaset börjar.

Verk

Hi för gymnasiet (GLP2016 och GLP2021)

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få e-post om senaste litteraturnytt, erbjudanden, tillställningar och andra roliga nyheter från oss på S&S Litteratur en gång i månaden.

nyhetsbrev böcker pärmbilder