Bonäs, Ehnström-Backas

I tiden 7 Textbok

Revolutioner och uppfinningar förändrar världen


I tiden 7 är indelad i fyra delar som visar på hur människor, maskiner, nationalism och krig förändrade världen under 1800-talet och fram till första världskrigets slut i början av 1900-talet.

Varje kapitel innehåller frågor om kapitlets text och bilder, så att eleverna kan reflektera över det de lärt sig. I boken finns också forskningsbaserade uppgifter med vars hjälp eleverna kan öva sig i att granska historiskt källmaterial och kritiskt analysera olika typer av texter och bilder.

En digital version av boken finns i elevlicensen samt i det digitala materialpaketet (tillsammans med olika slag av tilläggsmaterial).

Andra titlar i serien