Bonäs, Strang

I tiden 9 Textbok

Samhällslära


Vi kommer ut med en efterlängtad nyhet - en ny bok i samhällslära för åk 9!

I tiden 9 Textbok ser samhället som en helhet och ur elevsynvinkel. Stor vikt har lagts vid elevens egen aktivitet. Anslaget utgår från presentation, aktivering, kontrastering (t.ex. historiskt och geografiskt) och reflektion. I boken ingår uppgifter i form av reflekterande frågor, repetitionsfrågor och fördjupande, problematiserande och forskningsbaserade uppgifter. Multilitteraciteten löper som en röd tråd genom läromedlet i form av texttyper, bilder, grafer, tabeller och kartor.

Till boken utkommer också en Digital elevlicens och ett Materialpaket för läraren.

Andra titlar i serien