Lindkvist, Martelin

Kielen päällä 8 Kielitietoinen

Kielen päällä 8 Kielitietoinen är en grammatik- och arbetsbok, som också tar upp språkvårdsfrågor. I övningsuppgifterna betonas skillnaden mellan standardspråk och talspråk. Kielitietoinen visar också på skillnaderna mellan hur man uttrycker sig på finska och svenska. 

Andra titlar i serien