Lindkvist, Martelin

Kielen päällä 7

Kielen päällä 7 innehåller många olika texttyper av varierande längd och svårighetsgrad, indelade enligt tema.
I samband med varje text finns frågor för att väcka diskussion. De kan behandlas i klass eller i mindre grupper.

Efter varje temahelhet finns förslag på mera omfattande uppgifter.
I slutet av boken finns kapitlet Neuvokas som innehåller råd och anvisningar, t.ex. hur man skriver olika typer av texter.

 

Andra titlar i serien