Lindkvist, Martelin

Kielen päällä 9

Kielen päällä 9 är indelad i åtta olika teman, som behandlar bl.a. mat, hälsa, arbete, samhälle, språk och kultur. Varje tema innehåller texter av varierande längd och svårighetsgrad. Efter varje text finns uppgifter som sporrar eleverna till diskussion och aktivitet under lektionerna. I slutet av varje tema finns en större uppgiftshelhet, Päätepysäkki.

I slutet av Kielen päällä 9 finns avsnittet Neuvokas, som ger råd för hur man skriver olika slags texter.

Andra titlar i serien