Åk 7-9 Modersmål
Modersmål och litteratur för grundskolan åk 7–9
Ladvelin, Raunio

Logga in! åk 7

Logga in! åk 7 är den första komponenten i vår serie Modersmål och litteratur för grundskolan åk 7-9. I läroboken får eleverna arbeta med alla huvudområden i svenskämnet. Eleverna arbetar multimodalt vilket betyder att också stillbilder, rörliga bilder och ljud ingår i undervisningen. I boken ges också verktyg för att eleverna själva ska kunna tolka och analysera olika texter. Vägledning ges dessutom för hur man skriver egna texter. 

Logga in! åk 7 bygger på sådana genrer och texter som står eleverna nära. I boken ingår övningar kring muntlig kommunikation och olika presentationer. Logga in! tar också upp studieteknik med konkreta läs- och arbetstips. I boken behandlas dessutom namnkunskap, ungdomslitteratur och grammatik, som tar avstamp i serier. Ett avsnitt behandlar nätetikett och säkerhet på nätet. 

 

Andra titlar i serien