Nordling, Sundberg

Omkring 1 Myrans aktivitetsbok

Omkring 1 Myrans aktivitetsbok hör ihop med Myrsteg Textbok. I Myrans aktivitetsbok får eleven experimentera, undersöka och skapa. Aktivitetsboken bygger på pararbete och att forska, uppleva, dramatisera och diskutera tillsammans, men innehåller också individuella uppgifter där eleven skapar eget och reflekterar över sitt arbete. Boken tar särskilt fasta på uteskolverksamhet och att upptäcka med hela kroppen. Aktivitetsboken innehåller både illustrationer och fotografier, samt utrymme för elevens egen dokumentation, vilket möjliggör att eleven kan gå tillbaka och se sin egen process.

Andra titlar i serien