Gymnasiet
Re för gymnasiet (GLP2016)
Fredriksson

Re4

Re4 Religioner i Finland är den fjärde boken i serien Re för gymnasiet (GLP2016). Re4 Religioner i Finland behandlar olika former av religiösa, religionslösa och andra åskådningar och världsbilder i Finland, och samverkan mellan religioner och det finländska samhället under olika tider.

Boken är indelad i tre delar. I den första delen presenteras Finlands religionshistoria från förhistorisk tid till i dag. Därefter fördjupar sig läsaren i religiositet och religionslöshet i Finland. I den andra delen presenteras särskilt kyrkosamfund och kristna gemenskaper såsom evangelisk-lutherska och ortodoxa kyrkan. Här presenteras också andra religiösa samfund som är inflytelserika i Finland. I den tredje delen diskuteras hur religions- och åskådningsfriheten utvecklats i Europa och i Finland, och vad som egentligen menas med friheter och rättigheter. Dessutom ges exempel på hur religiösa samfund är synliga och verksamma inom olika samhällsområden, såsom arbetsliv, utbildning och politik och inom religionsdialog.

Re4 Religioner i Finland utkommer också ut som digital lärobok, Elevlicens 6 mån och Elevlicens 48 mån.

Andra titlar i serien