S&S Läromedels planerade utgivning för GLP2021

Planen nedan omfattar titlar som utkommit från våren 2021 fram till och med våren 2024. Fler titlar som utkommer senare än våren 2024 aviseras senare.

Vi ger ut läromedel enligt GLP2021 i nästan alla läsämnen. Inför och under läsåret 2021–2022 utkom tolv läromedelsserier. Inför och under läsåret 2022–2023 utkom ytterligare fem nya serier: i kemi, religion, historia, filosofi och B-finska.

Utgivningstidtabellen specificeras och kompletteras efterhand. Senast uppdaterad 1.12.2023.

Modersmål och litteratur / NYCKLAR
• MO1 Digital licens – har utkommit
• MO2 Digital licens – har utkommit
• MO3 Digital licens – har utkommit
• MO4 Digital licens – har utkommit
• MO5 Digital licens –har utkommit
• MO6 Digital licens – har utkommit
• MO7 Digital licens – har utkommit
• MO8 Digital licens – har utkommit
• Studentprov MO – 8/2024

A-finska / ASTU OVESTA
• FINA1 Digital licens – har utkommit
• FINA2 Digital licens – har utkommit
• FINA2 Tryckt bok – har utkommit
• FINA3 Digitalt – har utkommit
• FINA3 Tryckt bok – har utkommit
• FINA4 Digital licens – har  utkommit
• FINA5 Digital licens – har utkommit
• FINA6 Digital licens –har utkommit
• FINA7 Digital licens – har utkommit
• FINA8 Digital licens – våren 2024
• Grammatik A Digital licens – har utkommit
• Grammatik B Digital licens – har utkommit
• Grammatik C Digital licens – 19.1.2024

Engelska / VOICES AND ECHOES
• ENA1 Digital licens – har utkommit
• ENA2 Digital licens – har utkommit
• ENA2 Tryckt bok – har utkommit
• ENA3 Digital licens – har utkommit
• ENA4 Digital licens – har utkommit
• ENA5 Digital licens – har utkommit
• ENA6 Digital licens – har utkommit
• ENA7 Digital licens – har utkommit
• ENA8 Digital licens – utkommer 2024
• Grammatik Digitalt – har utkommit
• Grammatik Tryckt bok – har utkommit

Matematik, gemensamt avsnitt / UNION
• MAG1 – har utkommit

Matematik, lång lärokurs / ALFA
• MAA2 Digital licens – har utkommit
• MAA2 Tryckt bok – har utkommit
• MAA3 Digital licens – har utkommit
• MAA3 Tryckt bok – har utkommit
• MAA4 Digital licens – har utkommit
• MAA5 Digital licens – har utkommit
• MAA6 Digital licens – har utkommit
• MAA7 Digital licens – har utkommit
• MAA8 Digital licens – har utkommit
• MAA9 Digital licens – har utkommit
• MAA10 Digital licens – har utkommit
• MAA11 Digital licens – har utkommit
• MAA12 Digital licens – 2/2024
• MAA Repetition Digital licens – hösten 2024

Matematik, kort lärokurs / OMEGA
• MAB2 Digital licens – har utkommit
• MAB2 Tryckt bok – har utkommit
• MAB3 Digital licens – har utkommit
• MAB3 Tryckt bok – har utkommit
• MAB4 Digital licens – har utkommit
• MAB5 Digital licens – har utkommit
• MAB6 Digital licens – har utkommit
• MAB7 Digital licens – har utkommit
• MAB8 Digital licens – 12/2023
• MAB9 Digital licens – våren 2024
• MAB Repetition Digital licens – hösten 2024

Fysik / PRINCIPIA
• FY1 Digital licens – har utkommit
• FY1 Tryckt bok – har utkommit
• FY2 Digital licens – har utkommit
• FY2 Tryckt bok – har utkommit
• FY3 Digital licens – har utkommit
• FY4 Digital licens– har utkommit
• FY5 Digital licens – har utkommit
• FY6 Digital licens– har utkommit
• FY7 Digital licens – 3/2024
• FY8 Digital licens – hösten 2024

Biologi / DIVERSITET
• BI1 Digital licens – har utkommit
• BI1 Tryckt bok – har utkommit
• BI2–3 Digital licens – har utkommit
• BI4 Digital licens – har utkommit
• BI5 Digital licens – har utkommit
• BI6 Digital licens – 12/2023

Geografi / MERIDIAN
• GE1 Digital licens – har utkommit
• GE1 Tryckt bok – har utkommit
• GE2 Digital licens – har utkommit
• GE2 Tryckt bok – har utkommit
• GE3 Digital licens – har utkommit
• GE4 Digital licens – har utkommit

Hälsokunskap / TEMPO
• HÄ1 Digital licens – har utkommit
• HÄ2 Digital licens – har utkommit
• HÄ3 Digital licens – har utkommit

Samhällskunskap / PERSPEKTIV
• SL1 Digita licens – har utkommit
• SL1 Tryckt bok – har utkommit
• SL2 Digital licens – har utkommit
• SL2 Tryckt bok – har utkommit
• SL3 Digital licens – har utkommit
• SL4 Digital licens – har utkommit

Psykologi / PSYKE
• PS1 Digital licens – har utkommit
• PS1 Tryckt bok – har utkommit
• PS2 Digitalt – har utkommit
• PS2 Tryckt bok – har utkommit
• PS3 Digital licens – har utkommit
• PS4 Digital licens – har utkommit
• PS5 Digital licens – har utkommit

Historia / TIDSLAGER (NY läsåret 2022–2023!)
• HI1 Digital licens – har utkommit
• HI2 Digital licens – har utkommit
• HI3 Digital licens – har utkommit
• HI4 Digital licens – har utkommit
• HI5 Digital licens – senvåren 2024

Kemi / ORBITAL (NY läsåret 2022–2023!)
• KE1 Digital licens – har utkommit
• KE2 Digital licens – har utkommit
• KE3 Digital licens – har utkommit
• KE4 Digital licens – har utkommit
• KE5 Digital licens – 2/2024
• KE6 Digital licens – 10/2024

Religion / LIVSFRÅGOR (NY läsåret 2022–2023!)
• RE1 Digital licens – har utkommit
• RE2 Digital licens – har utkommit
• RE3 Digital licens – har utkommit
• RE4 Digital licens – våren 2024

Filosofi / ARGUMENT (NY läsåret 2022–2023!)
• FI1 Digital licens – har utkommit
• FI2 Digital licens – har utkommit
• FI3 Digital licens – har utkommit
• FI4 Digital licens – hösten 2024

B-finska / OMA TIE (NY läsåret 2022–2023!)
• FINB11 Digital licens – har utkommit
• FINB12 Digital licens – har utkommit
• FINB13 Digital licens – har utkommit
• FINB14 Digital licens – våren 2024

Andra resurser för GLP2021 som finns i Gymnasiebanken
• Litteraturbanken – har utkommit
• Kirjallisuuspankki – har utkommit
Erfarenhetsbanken – har utkommit