S&S Läromedels utgivning för GLP2021 inför och under läsåret 2021–2022

Inför och under läsåret 2021–2022 utkommer tolv läromedelsserier. Under den tiden utkommer över 30 moduler.

Längre ner på sidan anges utgivningen för läsåret 2022–2023. Inför och under det läsåret kommer ytterligare fem helt nya serier: i kemi, religion, historia, filosofi och B-finska. Utgivningstidtabellen specificeras och kompletteras efter hand.

 

LÄSÅRET 2021–2022

Modersmål och litteratur / NYCKLAR
• MO1 Digital licens – har utkommit
• MO2 Digital licens – har utkommit
• MO3 Digital licens – har utkommit
• MO4 Digital licens – 4.2.2022

A-finska / ASTU OVESTA
• FINA1 Digital licens – har utkommit
• FINA2 Digital licens – har utkommit
• FINA2 Tryckt bok – har utkommit
• FINA3 Digitalt – har utkommit
• FINA3 Tryckt bok – 1.3.2022
• Grammatik A Digital licens – har utkommit

Engelska / VOICES AND ECHOES
• ENA1 Digital licens – har utkommit
• ENA2 Digital licens – har utkommit
• ENA2 Tryckt bok – har utkommit
• ENA3 Digital licens – har utkommit
• Grammatik Digitalt – har utkommit
• Grammatik Tryckt bok – har utkommit

Matematik, gemensamt avsnitt / UNION
• MAG1 – har utkommit

Matematik, lång lärokurs / ALFA
• MAA2 Digital licens – har utkommit
• MAA2 Tryckt bok – har utkommit
• MAA3 Digital licens – har utkommit
• MAA3 Tryckt bok – har utkommit
• MAA4 Digital licens – 4.2.2022

Matematik, kort lärokurs / OMEGA
• MAB2 Digital licens – har utkommit
• MAB2 Tryckt bok – har utkommit
• MAB3 Digital licens – har utkommit
• MAB3 Tryckt bok – har utkommit
• MAB4 Digital licens – 4/2022

Fysik / PRINCIPIA
• FY1 Digital licens – har utkommit
• FY1 Tryckt bok – har utkommit
• FY2 Digital licens – har utkommit
• FY2 Tryckt bok – har utkommit
• FY3 Digital licens – 7.2.2022

Biologi / DIVERSITET
• BI1 Digital licens – har utkommit
• BI1 Tryckt bok – har utkommit
• BI2–3 Digital licens – har utkommit

Geografi / MERIDIAN
• GE1 Digital licens – har utkommit
• GE1 Tryckt bok – har utkommit
• GE2 Digital licens – har utkommit
• GE2 Tryckt bok – har utkommit

Hälsokunskap / TEMPO
• HÄ1 Digital licens – har utkommit
• HÄ1 Tryckt bok – har utkommit
• HÄ2 Digital licens – 4.2.2022

Samhällskunskap / PERSPEKTIV
• SL1 Digita licens – har utkommit
• SL1 Tryckt bok – har utkommit
• SL2 Digital licens – har utkommit
• SL2 Tryckt bok – har utkommit
• SL3 Digital licens – 4.3.2022

Psykologi / PSYKE
• PS1 Digital licens – har utkommit
• PS1 Tryckt bok – har utkommit
• PS2 Digitalt – har utkommit
• PS2 Tryckt bok – har utkommit

 

LÄSÅRET 2022–2023

Modersmål och litteratur / NYCKLAR
• MO5 Digital licens – 1.8.2022
• MO6 Digital licens – 8/2022
• MO7 Digital licens – 31.12.2022
• MO8 Digital licens – våren 2023

A-finska / ASTU OVESTA
• Grammatik B* – 1.8.2022
• FINA4* – 1.8.2022
• FINA5* – 31.12.2022
• Grammatik C* – 31.12.2022

Engelska / VOICES AND ECHOES
• ENA4* – 1.8.2022
• ENA5* – 31.12.2022

Matematik, lång lärokurs / ALFA
• MAA5* – 1.8.2022
• MAA6* – 12/2022
• MAA7* – 12/2o22
• MAA8* – våren 2023
• MAA11* – våren 2023

Matematik, kort lärokurs / OMEGA
• MAB5* – 1.8.2022
• MAB6* – 31.12.2022

Fysik / PRINCIPIA
• FY4*– 1.8.2022
• FY5* – 31.12.2022

Biologi / DIVERSITET
• BI4* – 1.8.2022
• BI5* – våren 2023

Geografi / MERIDIAN
• GE3* – 1.8.2022
• GE4* – 31.12.2022

Hälsokunskap / TEMPO
• HÄ3* – 12/2022

Samhällskunskap / PERSPEKTIV
• SL4* – hösten 2022

Psykologi / PSYKE
• PS3* – 1.8.2022
• PS4* – våren 2023

Historia / TIDSLAGER
• HI1* – 1.8.2022
• HI2* – 1.8.2022
• HI3* – 31.12.2022

Kemi / ORBITAL
• KE1* – 1.8.2022
• KE2* – hösten 2022

Religion / LIVSFRÅGOR
• RE1* – 1.8.2022
• RE2* – hösten 2022

Filosofi / ARGUMENT
• FI1* – 1.8.2022
• FI2* – hösten 2022

B-finska / OMA TIE
• FINB11* – 1.8.2022
• FINB12* – hösten 2022