S&S Läromedels utgivning för GLP2021 inför och under läsåret 2021–2022

Inför och under läsåret 2021–2022 utkommer tolv läromedelsserier. Under den tiden utkommer över 30 moduler.

Läsåret 2021–2022 utkommer de flesta modulerna både digitalt och i tryck. Titlar med stjärnmärke (*) utkommer enbart digitalt.

Om inte annat anges utkommer digital licens och tryckt bok samtidigt.

Längre ner på sidan anges utgivningen för läsåret 2022–2023. Inför det läsåret kommer ytterligare fyra helt nya serier: i kemi, religion, historia och filosofi. Utgivningstidtabellen specificeras efter hand.

 

LÄSÅRET 2021–2022

* = titeln utkommer enbart digitalt

Modersmål och litteratur / NYCKLAR
• MO1* – har utkommit
• MO2* – har utkommit
• MO3* – 1.12.2021
• MO4* – 1.2.2022

Finska / ASTU OVESTA
• FINA1* – har utkommit
• FINA2 – har utkommit
• FINA3 – 1.12.2021
• Grammatik A (FINA1–2) Digitalt – har utkommit
• Grammatik A (FINA1–2) Tryckt – 13.1.2022
• Grammatik B (FINA3–6) Digitalt – 6.1.2022
• Grammatik B (FINA3–6) Tryckt – 1.5.2022

Engelska / VOICES AND ECHOES
• ENA1* – har utkommit
• ENA2 – har utkommit
• ENA3 – 1.12.2021
• Grammatik (ENA1–6) Digitalt – har utkommit
• Grammatik (ENA1–6) Tryckt – 30.11.2021

Matematik, gemensamt avsnitt / UNION
• MAG1 – har utkommit

Matematik, lång lärokurs / ALFA
• MAA2 –har utkommit
• MAA3 Digitalt – 15.11.2021
• MAA3 Tryckt – 15.11.2021
• MAA4 Digitalt – 1.2.2022
• MAA4 Tryckt – 1.3.2022

Matematik, kort lärokurs / OMEGA
• MAB2 – har utkommit
• MAB3 – 15.11.2021
• MAB3 Tryckt – 1.11.2021
• MAB4 – 1.3.2022

Fysik / PRINCIPIA
• FY1 – har utkommit
• FY2 Digitalt – har utkommit
• FY2 Tryckt – 25.10.2021
• FY3 – 6.1.2022

Biologi / DIVERSITET
• BI1 – har utkommit
• BI2–3 Digitalt – 1.11.2021
• BI2–3 Tryckt – 1.12.2021

Geografi / MERIDIAN
• GE1 – har utkommit
• GE2 – har utkommit
• GE3 Tryckt – 1.6.2022
• GE3 Digitalt – 1.8.2022

Hälsokunskap / TEMPO
• HÄ1 – har utkommit
• HÄ2* – 1.12.2021

Samhällskunskap / PERSPEKTIV
• SL1 – har utkommit
• SL2 Digitalt – har utkommit
• SL2 Tryckt – 29.10.2021
• SL3* – 1.3.2022

Psykologi / PSYKE
• PS1 – har utkommit
• PS2 – 6.1.2022

LÄSÅRET 2022–2023

Modersmål och litteratur / NYCKLAR
• MO5 – 8/2022
• MO6 – 8/2022
• MO7 – hösten 2022
• MO8 – våren 2023

Finska / ASTU OVESTA
• FINA4 – 1.8.2022
• FINA5 – hösten 2022
• FINA6 –hösten 2022

Engelska / VOICES AND ECHOES
• ENA4 – 8/2022
• ENA5 – hösten 2022
• ENA6 – våren 2023

Matematik, lång lärokurs / ALFA
• MAA5–MAA8 – läsåret 2022–2023

Matematik, kort lärokurs / OMEGA
• MAB5–MAB8 – läsåret 2022–2023

Fysik / PRINCIPIA
• FY4 – hösten 2022
• FY5 – hösten 2022
• FY6 – våren 2023

Biologi / DIVERSITET

• BI4 – 1.8.2022
• BI5 – hösten 2022

Geografi / MERIDIAN
• GE3 – 8/2022
• GE4 – hösten 2022

Hälsokunskap / TEMPO
• HÄ3 – 8/2022

Samhällskunskap / PERSPEKTIV
• SL4 – hösten 2022

Psykologi / PSYKE
• PS3* – 1.8.2022
• PS4* – 1.3.2023