S&S Läromedels planerade utgivning för GLP2021

Inför och under läsåret 2021–2022 utkommer tolv läromedelsserier. Under den tiden utkommer över 30 moduler.

Inför och under läsåret 2022–2023 kommer ytterligare fem helt nya serier: i kemi, religion, historia, filosofi och B-finska.

Utgivningstidtabellen specificeras och kompletteras efterhand. Senast uppdaterad 16.6.2022.

Modersmål och litteratur / NYCKLAR
• MO1 Digital licens – har utkommit
• MO2 Digital licens – har utkommit
• MO3 Digital licens – har utkommit
• MO4 Digital licens – har utkommit
• MO5 Digital licens – 1.8.2022
• MO6 Digital licens – 16.9.2022
• MO7 Digital licens – 31.12.2022
• MO8 Digital licens – våren 2023

A-finska / ASTU OVESTA
• FINA1 Digital licens – har utkommit
• FINA2 Digital licens – har utkommit
• FINA2 Tryckt bok – har utkommit
• FINA3 Digitalt – har utkommit
• FINA3 Tryckt bok – har utkommit
• Grammatik A Digital licens – har utkommit
• Grammatik B Digital licens – 30.9.2022
• FINA4 Digital licens – 1.8.2022
• FINA5 Digital licens – 2.12.2022
• FINA6 Digital licens – 2/2023
• Grammatik C Digital licens – 31.1.2023

Engelska / VOICES AND ECHOES
• ENA1 Digital licens – har utkommit
• ENA2 Digital licens – har utkommit
• ENA2 Tryckt bok – har utkommit
• ENA3 Digital licens – har utkommit
• Grammatik Digitalt – har utkommit
• Grammatik Tryckt bok – har utkommit
• ENA4 Digital licens – 1.8.2022
• ENA5 Digital licens – 31.12.2022

Matematik, gemensamt avsnitt / UNION
• MAG1 – har utkommit

Matematik, lång lärokurs / ALFA
• MAA2 Digital licens – har utkommit
• MAA2 Tryckt bok – har utkommit
• MAA3 Digital licens – har utkommit
• MAA3 Tryckt bok – har utkommit
• MAA4 Digital licens – har utkommit
• MAA5 Digital licens – 8.8.2022
• MAA6 Digital licens – 12/2022
• MAA7 Digital licens – 12/2022
• MAA8 Digital licens – våren 2023
• MAA11 Digital licens – våren 2023

Matematik, kort lärokurs / OMEGA
• MAB2 Digital licens – har utkommit
• MAB2 Tryckt bok – har utkommit
• MAB3 Digital licens – har utkommit
• MAB3 Tryckt bok – har utkommit
• MAB4 Digital licens – har utkommit
• MAB5 Digital licens – 10/2022
• MAB6 Digital licens – 31.12.2022

Fysik / PRINCIPIA
• FY1 Digital licens – har utkommit
• FY1 Tryckt bok – har utkommit
• FY2 Digital licens – har utkommit
• FY2 Tryckt bok – har utkommit
• FY3 Digital licens – har utkommit
• FY4 Digital licens– 9/2022
• FY5 Digital licens – 12/2022

Biologi / DIVERSITET
• BI1 Digital licens – har utkommit
• BI1 Tryckt bok – har utkommit
• BI2–3 Digital licens – har utkommit
• BI4 Digital licens – 1.8.2022
• BI5 Digital licens – våren 2023

Geografi / MERIDIAN
• GE1 Digital licens – har utkommit
• GE1 Tryckt bok – har utkommit
• GE2 Digital licens – har utkommit
• GE2 Tryckt bok – har utkommit
• GE3 Digital licens – 1.8.2022
• GE4 Digital licens – 8/2023

Hälsokunskap / TEMPO
• HÄ1 Digital licens – har utkommit
• HÄ1 Tryckt bok – har utkommit
• HÄ2 Digital licens – har utkommit
• HÄ3 Digital licens – 12/2022

Samhällskunskap / PERSPEKTIV
• SL1 Digita licens – har utkommit
• SL1 Tryckt bok – har utkommit
• SL2 Digital licens – har utkommit
• SL2 Tryckt bok – har utkommit
• SL3 Digital licens – 16.9.2022
• SL4 Digital licens – 10/2022

Psykologi / PSYKE
• PS1 Digital licens – har utkommit
• PS1 Tryckt bok – har utkommit
• PS2 Digitalt – har utkommit
• PS2 Tryckt bok – har utkommit
• PS3 Digital licens – 1.8.2022
• PS4 Digital licens – 3/2023

Historia / TIDSLAGER (NY läsåret 2022–2023!)
• HI1 Digital licens – 8.8.2022
• HI2 Digital licens – 16.9.2022
• HI3 Digital licens – 31.12.2022

Kemi / ORBITAL (NY läsåret 2022–2023!)
• KE1 Digital licens – 8.8.2022
• KE2 Digital licens – 9/2022
• KE3 Digital licens – 2/2023

Religion / LIVSFRÅGOR (NY läsåret 2022–2023!)
• RE1 Digital licens – hösten 2022
• RE2 Digital licens – 11/2022

Filosofi / ARGUMENT (NY läsåret 2022–2023!)
• FI1 Digital licens – hösten 2022
• FI2 Digital licens – 10/2022

B-finska / OMA TIE (NY läsåret 2022–2023!)
• FINB11 Digital licens – 8.8.2022
• FINB12 Digital licens – 11/2022