S&S Läromedels utgivning för GLP2021 inför och under läsåret 2021–2022

Inför och underläsåret 2021–2022 utkommer tolv läromedelsserier. Under den tiden utkommer totalt utkommer 36 olika moduler.

Läsåret 2021–2022 utkommer alla moduler både digitalt och i tryck, med följande undantag:
• Serien Nycklar i modersmål och litteratur utkommer enbart digitalt.
• Första modulen i finska och engelska utkommer enbart digitalt. Övriga moduler i serierna Astu ovesta och Voices and Echoes utkommer läsåret 2021–2022 både digitalt och i tryck.

I engelska och finska utkommer förutom modulspecifika läromedel även läromedel i grammatik som stöder inlärningen i modulerna.

Om inte annat anges utkommer digital licens och tryckt bok samtidigt.

Längre ner på sidan anges utgivningen för läsåret 2022–2023. Inför det läsåret kommer ytterligare fyra helt nya serier: i kemi, religion, historia och filosofi. Utgivningstidtabellen specificeras efter hand.

 

LÄSÅRET 2021–2022

Modersmål och litteratur / NYCKLAR
• MO1 – 8/2021
• MO2 – 9/2021
• MO3 – 12/2021
• MO4 – 2/2022

Finska / ASTU OVESTA
• FINA1 – 8/2021
• FINA2 – 6/2021 (tryckt)
• FINA2 – 8/2021 (digitalt)
• Grammatik A (FINA1–2) – 9/2021 (tryckt)
• Grammatik A (FINA1–2) – 8/2021 (digitalt)
• FINA3 – 12/2021
• Grammatik B (FINA3–6) – 1/2022
• FINA4 – våren 2022

Engelska / VOICES AND ECHOES
• ENA1 – 8/2021
• ENA2 – 6/2021 (tryckt)
• ENA2 – 8/2021 (digitalt)
• Grammatik (ENA1–6) – 9/2021
• ENA3 – 12/2021

Matematik, gemensamt avsnitt / UNION
• MAG1 – HAR UTKOMMIT (tryckt)
• MAG1 – 8/2021 (digitalt)

Matematik, lång lärokurs / ALFA
• MAA2 –HAR UTKOMMIT (tryckt)
• MAA2 – 8/2021 (digitalt)
• MAA3 – 9/2021
• MAA4 – våren 2022

Matematik, kort lärokurs / OMEGA
• MAB2 – 8/2021
• MAB3 – 9/2021
• MAB4 – våren 2022

Fysik / PRINCIPIA
• FY1 – HAR UTKOMMIT (tryckt)
• FY1 – 8/2021 (digitalt)
• FY2 – 9/2021
• FY3 – 1/2022

Biologi / DIVERSITET
• BI1 – HAR UTKOMMIT (tryckt)
• BI1 – 8/2021 (digitalt)
• BI2–3 – 10/2021
• BI4 – våren 2022

Geografi / MERIDIAN
• GE1 – HAR UTKOMMIT (tryckt)
• GE1 – 8/2021 (digitalt)
• GE2 – 10/2021

Hälsokunskap / TEMPO
• HÄ1 – 8/2021
• HÄ2 – 12/2021

Samhällskunskap / PERSPEKTIV
• SL1 – 8/2021
• SL2 – 8/2021 (digitalt)
• SL2 – 10/2021 (tryckt)
• SL3 – våren 2022

Psykologi / PSYKE
• PS1 – 8/2021
• PS2 – 12/2021

 

LÄSÅRET 2022–2023

Modersmål och litteratur / NYCKLAR
• MO5 – 8/2022
• MO6 – 8/2022
• MO7 – hösten 2022
• MO8 – våren 2023

Finska / ASTU OVESTA
• FINA5 – hösten 2022
• FINA6 –hösten 2022

Engelska / VOICES AND ECHOES
• ENA4 – 8/2022
• ENA5 – hösten 2022
• ENA6 – våren 2023

Matematik, lång lärokurs / ALFA
• MAA5–MAA8 – läsåret 2022–2023

Matematik, kort lärokurs / OMEGA
• MAB5–MAB8 – läsåret 2022–2023

Fysik / PRINCIPIA
• FY4 – hösten 2022
• FY5 – hösten 2022
• FY6 – våren 2023

Biologi / DIVERSITET
• BI5 – hösten 2022

Geografi / MERIDIAN
• GE3 – 8/2022
• GE4 – hösten 2022

Hälsokunskap / TEMPO
• HÄ3 – 8/2022

Samhällskunskap / PERSPEKTIV
• SL4 – hösten 2022

Psykologi / PSYKE
• PS3 – 8/2022
• PS4 – våren 2023