Årskurs 1–6 – Tidtabell

S&S Läromedels planerade utgivning för årskurs 1–6

Planen nedan omfattar serier och titlar som är under arbete eller som nyligen slutförts.

Utgivningstidtabellen specificeras och kompletteras efterhand. Senast uppdaterad 16.4.2024.

Finska – A1-lärokurs
Olo

Har utkommit

 • Olo 3 Elevbok
 • Olo 3 Digital elevlicens
 • Olo 3 Digitalt materialpaket
 • Olo 4 Elevbok
 • Olo 4 Digital elevlicens
 • Olo 4 Digitalt materialpaket

Utkommer sommaren 2024

 • Olo 5 Elevbok

Utkommer september 2024

 • Olo 5 Digital elevlicens
 • Olo 5 Digitalt materialpaket

Utkommer sommaren 2025

 • Olo 6 Elevbok

Utkommer augusti 2025

 • Olo 6 Digital elevlicens
 • Olo 6 Digitalt materialpaket

Läs mer om serien Olo

Finska – B1-lärokurs
Kaveripiiri

Har utkommit

 • Kaveripiiri 1 Text- och aktivitetsbok
 • Kaveripiiri 1 Digital elevlicens
 • Kaveripiiri 1 Digitalt materialpaket

Utgivningsplan för övriga delar av serien Kaveripiiri finns på sidan för årskurs 7–9.

Läs mer om serien Kaveripiiri

Finska – modersmålsinriktad
Suitsait suomea

Utkommer januari 2025

 • Suitsait suomea 3 Textbok
 • Suitsait suomea 3 Aktivitetsbok

Utkommer augusti 2025

 • Suitsait suomea 3 Digitalt elevmaterial
 • Suitsait suomea 3 Digitalt materialpaket

Läs mer om den kommande serien Suitsait suomea

Matematik
Vår siffervärld

Har utkommit

 • Vår siffervärld 1A Elevbok
 • Vår siffervärld 1B Elevbok
 • Vår siffervärld 1 Digital elevlicens
 • Vår siffervärld 1 Digitalt materialpaket
 • Vår siffervärld 2A Elevbok
 • Vår siffervärld 2B Elevbok
 • Vår siffervärld 2 Digital elevlicens
 • Vår siffervärld 2 Digitalt materialpaket
 • Vår siffervärld 3A Elevbok
 • Vår siffervärld 3B Elevbok
 • Vår siffervärld 3 Digital elevlicens
 • Vår siffervärld 3 Digitalt materialpaket
 • Vår siffervärld 4A Elevbok
 • Vår siffervärld 4B Elevbok
 • Vår siffervärld 4 Digital elevlicens
 • Vår siffervärld 4 Digitalt materialpaket
 • Vår siffervärld 5A Elevbok

Utkommer augusti 2024

 • Vår siffervärld 5 Digital elevlicens
 • Vår siffervärld 5 Digitalt materialpaket

Utkommer december 2024

 • Vår siffervärld 5B Elevbok

Utkommer augusti 2025

 • Vår siffervärld 6 Digital elevlicens
 • Vår siffervärld 6 Digitalt materialpaket
 • Vår siffervärld 6A Elevbok

Utkommer december 2025

 • Vår siffervärld 6B Elevbok

Läs mer om serien Vår siffervärld

Modersmål och litteratur
Helt rätt!

Har utkommit

 • Helt rätt! 1
 • Helt rätt! 2
 • Helt rätt! 3
 • Helt rätt! 4
 • Helt rätt! 5
 • Helt rätt! 6

Utkommer augusti 2024

 • Helt rätt! Digitalt materialpaket

Läs mer om serien Helt rätt!

Modersmål och litteratur
Startmotorn

Utkommer juli 2024

 • Startmotorn

Läs mer om Startmotorn

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få e-post om senaste litteraturnytt, erbjudanden, tillställningar och andra roliga nyheter från oss på S&S Litteratur en gång i månaden.

nyhetsbrev böcker pärmbilder