Startsida » Årskurs 1-6 » Matematik » Vår siffervärld

Vår siffervärld


Vår siffervärld för åk 1–6 låter eleven upptäcka matematiken i sin vardag och närmiljö. Tydliga mål, inspirerande illustrationer och mångsidiga uppgifter lägger en stabil grund för den matematiska färdigheten.

Eleverna får träna matematik i kombination med sådant de redan kan eller ska lära sig i andra ämnen i skolan. Med Vår siffervärld kan du integrera matematiken med ämnen som omgivningslära, bildkonst och modersmål.

Om Vår siffervärld

Vår siffervärld låter eleven upptäcka matematiken i sin vardag, i skolan, i hemmet och i närmiljön.

Serien utgår från elevens verklighet. Bilder, aktiviteter och resonemang kopplar ihop vardagen och omgivningen med matematik. Att lära sig matematik blir inspirerande, spännande och roligt!

Tydliga mål, inspirerande illustrationer och mångsidiga uppgifter lägger en stabil grund för den matematiska färdigheten. Läromedlen innehåller också naturlig differentiering, så att eleverna får möta de utmaningar som de behöver.

Eleverna får träna matematik i kombination med sådant de redan kan eller ska lära sig i andra ämnen i skolan. Med Vår siffervärld kan du lätt och naturligt integrera matematiken med ämnen som omgivningslära, bildkonst och modersmålet.

Varje årskurs har sin egen miljö:

  • Årskurs 1: Skogen, parken och gården
  • Årskurs 2: Skärgården och Svenskfinland
  • Årskurs 3: Landsbygden, ängen och åkern
  • Årskurs 4: Havet och Norden
  • Årskurs 5: Europa
  • Årskurs 6: Staden och världen.

Serien består av två elevböcker och ett digitalt elevmaterial samt ett digitalt lärarmaterial för varje årskurs.

Böckerna är indelade i kapitel som i sin tur är indelade i lektioner. I årskurs 1–4 räknar eleverna i böckerna, från och med årskurs 5 i häfte.

Det digitala elevmaterialet till Vår siffervärld ger eleven möjlighet att öva fokuserat och självständigt för att befästa grunderna. Uppgifterna är samlade i lärstigar som aktiverar eleverna och stärker deras grundkunskaper.

Lärarmaterialet ger läraren verktyg för såväl varje lektion som för hela läsåret. Författarna tipsar om hur du kan lägga upp lektionen, ger förslag på frågor till temabilder, huvudräkning, lekar och aktiviteter. För varje lektion finns anvisningar, tips och kopieringsunderlag. Mål och bedömning går hand i hand och därför ingår både formativ bedömning och summativa prov till kapitlen.

Det finns minst ett kopieringsunderlag för varje lektion, oftast flera! Till exempel Vår siffervärld 4 har ca 300 stycken kopieringsunderlag: mer basövning, mer utmaning och kluriga uppgifter.

Det digitala materialpaketet innehåller även elevböckerna som blädderböcker i pdf-format och facit. Dessutom ingår allt det digitala elevmaterialet i material- paketet.

Författare

Serien Vår siffervärld har en bred, erfaren och mångsidig författargrupp. Maria Ahlberg, Johanna Pipping-Arrakoski, Maria Stenberg och Johanna Store står bakom titlarna.

Titlar i serien

Kom igång med dina digitala läromedel

Här hittar du instruktioner och tips

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få e-post om senaste litteraturnytt, erbjudanden, tillställningar och andra roliga nyheter från oss på S&S Litteratur en gång i månaden.

nyhetsbrev böcker pärmbilder