Ahlberg, Store

Vår siffervärld 3B

Vi inleder med att räkna med bråk och satsar sedan på att mäta och väga. Därefter jobbar vi med stora tal och i synnerhet geometri, både plangeometriska figurer och kroppar. Precis som i Vår siffervärld 3A jobbar vi också mer och mer med textuppgifter.

Vår siffervärld 3B utkommer i maj 2021.

Maria Ahlberg och Johanna Store har skrivit läromedlet. Anna Härmälä har illustrerat.

Andra titlar i serien