Startsida » Gymnasiet » Filosofi » Argument

Argument


Serien Argument behandlar filosofi på ett vardagsnära och inspirerande sätt. De studerande lär sig granska, motivera och tillämpa filosofisk kunskap.

Serien är utformad enligt GLP2021.

Om Argument

Serien Argument är utformad enligt GLP2021. Den behandlar filosofi på ett för studerande vardagsnära och inspirerande sätt. De studerande lär sig granska, motivera och tillämpa filosofisk kunskap.

Texterna, bildmaterialet och uppgifterna ger verktyg för att utveckla det egna tänkandet och tillägna sig filosofiska arbetssätt. Läromedlet fördjupar på så sätt de studerandes förståelse av sig själva, sina övriga studier och den omgivande världen.

Varje kapitel utgör en tydlig helhet som öppnar och stimulerar. Kapitlen börjar med reflektionsfrågor som texten sedan ger svar på. Med frågorna kan man för att testa vad redan kan. Dessutom anger frågorna vilka ämnen som kommer att tas upp i kapitlet.

Grundtexten löper kapitelvis och omfattar det viktigaste i stoffet. Innehållet gestaltas med hjälp av underrubriker. Underrubrikerna anger kort men informativt vad som tas upp i respektive avsnitt. En titt på huvudrubriken och underrubrikerna ger en uppfattning om innehållet i kapitlet. Det lönar sig att använda rubrikerna för att gestalta innehållet och som repetition.

I texten finns också ord och begrepp i fetstil. Syftet med fetstilen är att snabbt visa vad i underavsnittet som är väsentligt att förstå. Många kapitel innehåller faktarutor. De ger mer information om olika filosofer.

.

Läromedlet innehåller mycket bilder som lockar till reflektion över kapitlets ämnen, ofta med hjälp av frågor. Figurer förklarar innehållet i kapitlet.

I slutet av varje kapitel finns en sammanfattning, som summerar kapitlets huvudpunkter. Den hjälper den studerande att repetera och förbereda sig för prov och för studentexamen. Sammanfattningen innehåller också en förteckning över kapitlets centrala begrepp.

I slutet av kapitlen finns uppgifter, av vilka typen Testa hjälper de studerande att se vad de lärt sig och typen Svara hjälper dem granska innehållet i kapitlet. Reflektera och Analysera kräver tillämpning av text och materialinformation.

Läromedlen innehåller också begreppsförteckningar, där modulens begrepp förklaras. Dessutom presenteras översiktligt de filosoferna som presenteras i läromedlet.

Argument ingår också i Gymnasiebanken, ett allt-i-ett-paket som omfattar digitala läromedel i de flesta läroämnen.

Författare

Författargruppen har lång, bred och mångsidig kunskap om och erfarenhet av undervisning i filosofi. Ilmari Hirvonen, Matti Mäkikangas och Seppo Nyyssönen. står bakom den finska förlagan Argumentti. Anna-Stina Lindholm och Sixten Granroth har bearbetat och översätt till svenska.

Titlar i serien

Kom igång med dina digitala läromedel

Här hittar du instruktioner och tips

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få e-post om senaste litteraturnytt, erbjudanden, tillställningar och andra roliga nyheter från oss på S&S Litteratur en gång i månaden.

nyhetsbrev böcker pärmbilder