Startsida » Gymnasiet » Fysik » Principia

Principia


Principia är en serie i fysik för gymnasiet enligt läroplanen för GLP2021. Serien har ett experimentellt och forskningsbaserat anslag. De studerande tar sig an fysikaliska fenomen och fysikens metodologi på ett helhetsskapande sätt.

Serien betonar mångsidiga arbetsmetoder: enskilt arbete, arbete i grupp, experiment, reflekterande läsning och rapportering muntligt och skriftligt. Läromedlet lägger en stabil grund för såväl fortsatta studier i fysik som kritiskt tänkande.

Om Principia

Hypotes, experiment och observation! Serien Principia har ett experimentellt och forskningsbaserat anslag. De studerande tar sig an fysikaliska fenomen och fysikens metodologi på ett helhetsskapande sätt.

Serien betonar mångsidiga arbetsmetoder: enskilt arbete, arbete i grupp, experiment, reflekterande läsning och rapportering muntligt och skriftligt. Läromedlet lägger en stabil grund för såväl fortsatta studier i fysik som kritiskt tänkande.

Läromedlen i serien Prinicpia är indelade i temahelheter. Varje temahelhet börjar med ett startkapitel, som på ett vardagsnära sätt i text, bild och frågeställningar leder den studerande in i temat. Därefter kommer baskapitel, som steg för steg öppnar stoffet för de studerande. Baskapitlen, som varierar i antal, är numrerade.

Baskapitlen är planerade för en 75 minuters lektion, men innehållet kan lätt anpassas för kortare eller längre lektionspass. Det presenterande materialet består av texter, faktarutor, videor, grafik och bilder.

Kapitlen avslutas med uppgifter. Uppgifterna finns på två eller tre nivåer: inledande uppgifter och tillämpande uppgifter ingår alltid. Därtill har en del kapitel fördjupande uppgifter. Det finns såväl öppna uppgifter med textproduktion och uträkningar som självrättande uppgifter, som genast låter den studerande kontrollera sitt kunnande.

I varje modul ingår repetionsuppgifter. Det finns inledande uppgifter, som i första hand är självrättande. Genom dem kan den studerande kontrollera sin grundläggande förståelse av stoffet. Den stora massan av repetitionsuppgifter är öppna tillämpningsuppgifter. De här uppgifterna är tematiskt grupperade och behandlar mångsidigt stoffet genom uträkningar och textsvar.

Principia ingår också i Gymnasiebanken, ett allt-i-ett-paket som omfattar digitala läromedel i de flesta läroämnen.

Författare

Serien Principia har en bred, erfaren och mångsidig författargrupp. Bakom den finska förlagan Fysiikka står Jenni Andersin, Pentti Frondelius, Jari Latva-Teikari och Heikki Lehto. Jonas Waxlax har översatt och bearbetat.

Titlar i serien

Kom igång med dina digitala läromedel

Här hittar du instruktioner och tips

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få e-post om senaste litteraturnytt, erbjudanden, tillställningar och andra roliga nyheter från oss på S&S Litteratur en gång i månaden.

nyhetsbrev böcker pärmbilder