Tempo


Tempo är en serie i hälsokunskap för gymnasiet enligt läroplanen för GLP2021. Serien behandlar hälsan som fenomen, mål och medel.
 
Den studerande får tolka, reflektera och analysera, för att utveckla färdigheter att utvärdera och främja den egna hälsan, förhålla sig kritiskt till information och ta sig an frågor ur ett forskningsperspektiv. 

Om Tempo

Rätt tempo med rätt attityd och rätta resurser! Serien Tempo för häloskunskap i gymnasiet behandlar hälsan som fenomen, mål och medel. Serien är utarbetad enligt GLP2021.

Den studerande får tolka, reflektera och analysera, för att utveckla färdigheter att utvärde- ra och främja den egna hälsan, förhålla sig kritiskt till information och ta sig an frågor ur ett forskningsperspektiv. Fördjupad självkännedom, balans i tillvaron och forskningsbaserade insikter stöder hälsa, välbefinnande och utveckling.

Serien betonar tydliga mål och konsekvent självbedömning. Lärandemålen finns på två nivåer – övergripande och detaljerade – för att bädda för helhetstänk och djupare insikter. Läromedlet ger goda möjligheter till egna lärstigar och fördjupning.

Tempo presenterar information i olika former och uppmuntrar de studerande att också föra information och kunskap vidare på olika sätt. Varje kapitel har basinnehåll med bilder, grafik, faktarutor och uppgifter. Till de flesta kapitel hör även fördjupat innehåll som låter den studerande aktivera och tillämpa sin kunskap och långsiktigt utveckla sina färdigheter.

Till de digitala läromedlen hör ett tilläggsmaterial, bland annat forskningsmaterial framtaget i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland. Här ingår poddar, intervjuer, utdrag ur verk, klipp från seminarier och mer.

Tempo ingår också i Gymnasiebanken, ett allt-i-ett-paket som omfattar digitala läromedel i de flesta läroämnen.

Författare

Författargruppen bakom Tempo är multidisciplinär, bred och mångsidig. Bakom den finska förlagan Lukion syke står Tiina Lehtinen, Ismo Lehtinen, Jaana Kinnunen, Anu Linnansaari och Olli Paakkari. Johanna Berlin, Petra Bredenberg, Katarina Brink, Sofia Jattu och Åsa Rimpilä har översatt och bearbetat.

Titlar i serien

Kom igång med dina digitala läromedel

Här hittar du instruktioner och tips

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få e-post om senaste litteraturnytt, erbjudanden, tillställningar och andra roliga nyheter från oss på S&S Litteratur en gång i månaden.

nyhetsbrev böcker pärmbilder