Alfa


Alfa är en serie för den långa lärokursen i matematik enligt läroplanen för GLP2021. Alfa utmanar och utvecklar med exakt och detaljerad teori, konkreta exempel och uppgifter på olika nivåer.

Uppgifterna fördelar sig på två serier: en basserie som behandlar grunderna och en fördjupad serie som innehåller också mycket utmanande uppgifter.

Om Alfa

Alfa är en serie för den långa lärokursen i matematik och är utarbetad enligt GLP2021. Alfa sätter inlärningen i första rummet: alla ska ha möjlighet att lära sig.

Läromedlet utmanar och utvecklar med exakt och detaljerad teori, konkreta exempel och uppgifter på olika nivåer.

Läromedlet består av tematiska avsnitt som omfattar kapitel. Antalet kapitel varierar beroende på tema och modul. Indelningen i avsnitt och kapitel ger den studerande överblick och lägger grunden för förståelsen av det matematiska området.

Varje kapitel börjar med en Vi undersöker-uppgift, som leder den studerande framåt till ny kunskap. Därefter kommer teori och flera exempel. Teorin är skriven så att den studerande kan ta till sig den på egen hand. Exemplen visar hur man tillämpar den nya kunskapen.

Uppgifterna till varje kapitel är indelade i två serier. Serie I innehåller basuppgifter som följer ordningen i typexemplen. Serie II innehåller basuppgifter och mer krävande uppgifter som ska erbjuda utmaningar. De appletar som behövs ingår i uppgifterna.

I slutet av avsnittet finns självrättande repetitionsuppgifter med vars hjälp den studerande kan testa sitt kunnande.

I slutet av läromedlet finns ett repetitionskapitel med uppgifter för varje avsnitt samt två serier med repetitionsuppgifter.

I serien ingår ett repetitionsmaterial inför studentskrivningarna, Alfa MAA Repetition.

Alfa ingår också i Gymnasiebanken, ett allt-i-ett-paket som omfattar digitala läromedel i de flesta läroämnen.

Författare

Alfa har en bred, erfaren och mångsidig författargrupp. Bakom den finska förlagan Moodi Pitkä matematiikka står Jukka Harsunkorpi, Paavo Heiskanen, Mika Leikas, Miia-Maarit Saarelainen och Jorma Tahvanainen. Maria Brink, Jan-Anders Salenius, Niklas Palmberg och Leif Österberg har översatt och bearbetat.

Titlar i serien

Kom igång med dina digitala läromedel

Här hittar du instruktioner och tips

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få e-post om senaste litteraturnytt, erbjudanden, tillställningar och andra roliga nyheter från oss på S&S Litteratur en gång i månaden.

nyhetsbrev böcker pärmbilder