Startsida » Gymnasiet » Musik » Coda

Coda


Coda är ett finlandssvenskt läromedel i musik för gymnasiet. Serien stöder de studerande i att eutveckla ett personligt förhållande till musiken och fördomsfritt kunna förstå och tolka olika slags musik.

Om Coda

Coda är ett finlandssvenskt läromedel i musik för gymnasiet. Serien är utarbetad för GLP2016.

Den röda tråden i serien Coda är att man ska utveckla ett
personligt förhållande till musiken och fördomsfritt kunna
förstå och tolka olika slags musik.

Coda 1 Musiken och jag är den första komponenten i serien och tar upp de grundläggande musikaliska begreppen. Röstbehandlingen är viktig, likaså frågor som rör ljudmiljön och hörselvården, allt detta i anslutning till att spela och sjunga.

Coda 2 Ett flerstämmigt Finland tar upp de olika musikkulturerna i Finland med subkulturer och med speciell tonvikt på folkmusiken, populärmusiken och konstmusiken. Den europeiska konstmusikens historia behandlas samtidigt som man granskar dess inflytande på det finländska musiklivet.

Författare

Bakom serien Coda står Rolf Danielsson och Maria Lindholm.

Titlar i serien

Kom igång med dina digitala läromedel

Här hittar du instruktioner och tips

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få e-post om senaste litteraturnytt, erbjudanden, tillställningar och andra roliga nyheter från oss på S&S Litteratur en gång i månaden.

nyhetsbrev böcker pärmbilder